NASZA SPECJALIZACJA

Rozwijamy kompetencje kluczowych uczniów

Podnosimy kompetencje dyrektorów / wicedyrektorów /nauczycieli uczestniczących w projekcie w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną. Tematyka kompetencji kluczowych realizowana w ramach projektów we współpracy z organem prowadzącym – Wszechnica Edukacyjna Sp.z o.o.

0

godzin konsultacji indywidualnych oraz grupowych

0

godzin pracy na platformie w ramach sieci współpracy

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

REKOMENDOWANE OBSZARY SZKOLENIOWE

SPE

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i       edukacyjnych

ONLINE/STACJONARNE

700 zł brutto

TIK

Szkolenie kompetencji dydaktycznych w środowisku cyfrowym, wykorzystywania TIK oraz podniesienia efektywności nauczycieli w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji uniwersalnych

ONLINE/STACJONARNE

700 zł brutto

WSPOMAGANIE

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norma społecznychONLINE/STACJONARNE

700 zł brutto

ZAUFALI NAM

MISJA NCODN

Niepubliczny Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został powołany w celu fachowego realizowania form doskonalenia ku wszechstronnemu rozwojowi zawodowemu nauczycieli. Przygotowane pakiety szkoleń, profesjonalna kadra wykładowców oraz techniki szkoleń sprostają oczekiwaniom zarówno kadry dydaktycznej jak i innym interesantom. NCODN to jeden z obszarów biznesowych z grupy Wszechnica Edukacyjna, która specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej Jakości usług szkoleniowych, wdrożeniowych, doradztwa oraz audytu organizacyjnego. Posiadamy status Akredytowanej Organizacji Szkoleniowej (ATO) w PeopleCert i APMG, dzięki czemu prowadzimy akredytowane szkolenia przygotowujące do międzynarodowych egzaminów potwierdzających znajomość takich metodyk jak: PRINCE2®, AgilePM®, Change Management. Oprócz szkoleń akredytowanych w swojej ofercie posiadamy szkolenia autorskie z zakresu zarządzania projektami i kompetencji managerskich.
PROJEKTY REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z ORGANEM PROWADZĄCYM – WSZECHNICĄ EDUKACYJNĄ

KOMPETENCJE KLUCZOWE

OPINIE KLIENTÓW:

Najbardziej podobała mi się możliwość wymiany doświadczeń i projektowanie działań w zakresie kompetencji kluczowych. Uzyskałam odpowiedzi na wszystkie nurtujące mnie pytania. Bardzo liczę na dalszą współpracę na takim samym poziomie jak do tej pory.

Bogumiła Lepieszo
Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 10 w Jeleniej Górze

FORMULARZ

Zadaj pytanie ekspertowi