Ankieta badania potrzeb zawodowych w zakresie doskonalenia nauczycieli

Metryczka ankiety:
Obowiązkiem i ambicją NCODN w Warszawie jest wspieranie szkół i nauczycieli w rozwoju. Pani/Pana oczekiwania ukształtują naszą ofertę. Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, której wyniki umożliwią nam zaproponowanie oferty dostosowanej do Państwa wymagań.

Proszę podać Pana/-i stopień zawodowy nauczyciela*

Wyczyść wybór

Proszę wskazać typ szkoły, w której Pan/-i pracuje*

Wyczyść wybór

Proszę podać staż pracy*

Wyczyść wybór
Ankieta potrzeb

Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pan/-i oczekiwania? (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję)*

Wyczyść wybór

Jaki czas planuje Pan/-i przeznaczyć na uczestnictwo w powyższej wybranych formach doskonalenia? (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję)*

Wyczyść wybór

Jakie terminy uczestnictwa w doskonaleniu są dla Pana/-i najdogodniejsze? (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję)*

Wyczyść wybór

Co szczególnie zachęca Pani/Pana do uczestnictwa w formach doskonalenia zawodowego?*

Wyczyść wybór

Jakimi treściami szkoleniowymi z obszaru dydaktyki jest Pan/-i zainteresowany/-a? (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję)*

Wyczyść wybór

W jakich sieciach współpracy i samokształcenia chciałaby/chciałby Pani/Pan uczestniczyć?*

Wyczyść wybór

Jakimi treściami szkoleniowymi z obszaru rozwoju osobistego nauczyciela jest Pan/-i zainteresowany/-a? (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję)*

Wyczyść wybór
Dodatkowe informacje

Jakich dodatkowych informacji lub materiałów potrzebujesz ?

Wyczyść wybór

Na jaki adres e-mail chciałbyś otrzymać odpowiedź ?

Wyczyść wybór
Dodatkowe informacje zwrotne

Jeśli nie ma powyżej zakresu tematycznego ważnego dla Pani/Pana, prosimy tu o dopisanie swojej propozycji.

Wyczyść wybór