/8
14

Ankieta badania potrzeb zawodowych w zakresie doskonalenia nauczycieli

Obowiązkiem i ambicją NCODN w Warszawie jest wspieranie szkół i nauczycieli w rozwoju. Pani/Pana oczekiwania ukształtują naszą ofertę. Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, której wyniki umożliwią nam zaproponowanie oferty dostosowanej do Państwa wymagań.

1 / 8

Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pan/-i oczekiwania?

2 / 8

Co szczególnie zachęca Pani/Pana do uczestnictwa w formach doskonalenia zawodowego?

3 / 8

Jakimi treściami szkoleniowymi z obszaru dydaktyki jest Pan/-i zainteresowany/-a?

4 / 8

W jakich sieciach współpracy i samokształcenia chciałaby/chciałby Pani/Pan uczestniczyć?

5 / 8

Jakimi treściami szkoleniowymi z obszaru rozwoju osobistego nauczyciela jest Pan/-i zainteresowany/-a?

6 / 8

Proszę podać Pana/-i stopień zawodowy nauczyciela

7 / 8

Jakie terminy uczestnictwa w doskonaleniu są dla Pana/-i najdogodniejsze?

8 / 8

Jaki czas planuje Pan/-i przeznaczyć na uczestnictwo w powyższej wybranych formach doskonalenia?

Your score is

0%