Ankieta badania potrzeb zawodowych w zakresie doskonalenia nauczycieli

Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pan/-i oczekiwania? (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję)Dodaj opis tutaj!
Jaki czas planuje Pan/-i przeznaczyć na uczestnictwo w powyższej wybranych formach doskonalenia? (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję)Dodaj opis tutaj!
Jakie terminy uczestnictwa w doskonaleniu są dla Pana/-i najdogodniejsze? (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję)
Co szczególnie zachęca Pani/Pana do uczestnictwa w formach doskonalenia zawodowego?
Jakimi treściami szkoleniowymi z obszaru dydaktyki jest Pan/-i zainteresowany/-a? (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję)
W jakich sieciach współpracy i samokształcenia chciałaby/chciałby Pani/Pan uczestniczyć?
Jakimi treściami szkoleniowymi z obszaru rozwoju osobistego nauczyciela jest Pan/-i zainteresowany/-a? (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję)