Skontaktuj się z nami

Niepubliczny Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa,

Biuro: Rejtana 17, lok. 29 02-516 Warszawa

Zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000727030,
numer identyfikacji podatkowej
NIP: 527-284-69-14,
REGON: 383584524

  • 800 - 1700
  • wolne

Kontakt z nami

    OFERTA KROJONA NA MIARĘ

    Bardzo ważne jest spersonalizowane podejście eksperta do potrzeb każdej szkoły. My, świadcząc usługi edukacyjne, będąc bezpośrednio związani z obsługą klienta i zarządzaniem projektami, chcemy dawać dobry przykład w tym zakresie. Zależy nam na Twoim zadowoleniu, zaufaniu oraz satysfakcji. Jeśli potrzebujesz indywidualnego rozwiązania związanego z procesem wspomagania, skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy wspólną drogę.