Tworzymy możliwości rozwijania i wzbogacania umiejętności, zdobywania wiadomości oraz kształtowania postaw dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

Współpracujemy pod nadzorem pedagogicznym oraz z organem prowadzącym Wszechnicą Edukacyjną Sp. z o.o.
KADRA

Wykwalifikowany zespół

Nasi trenerzy to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkole, na stanowiskach kierowniczych oraz nauczycielskich. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się podczas szkoleń oraz swoich publikacji. NCODN tworzą ludzie, którzy są trenerami z zamiłowania, a wyzwania traktują również jako wspaniałą przygodę podpartą zdobyciem doświadczenia. Każdy Klient jest dla nas WYJĄTKOWY oraz WAŻNY.

Zaufani specjaliści

Razem z Trenerami reprezentującymi Niepubliczny Centralny Ośrodek Nauczycieli w Warszawie, mieliśmy przyjemność współpracować przy największych projektach kompleksowego wspomagania szkół oraz placówek oświatowych realizowanych przedsięwzięciach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2017 – 2020 [„POWER”], Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. Są to fachowcy wyróżniający się szeroką wiedzą zawodową oraz chęcią ciągłego podnoszenia swych kwalifikacji oraz łatwością adaptacji do zmieniających się nieustannie wymagań organizacyjnych i technologicznych edukacyjnego rynku pracy.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Bądź na bieżąco z naszą aktualną ofertą szkoleniową